Om Din textexpert Hanna Lundquist

I 15 år har jag försökt göra världen mer begriplig. Jag är både journalist och språkvetare och tror på att allt, ja faktiskt allt, blir bättre om kommunikationen fungerar bra.

Din textexpert finns sedan 2013 och erbjuder konsulttjänster inom språkvård och kommunikation. Jag skriver på uppdrag, bearbetar texter och hjälper företag, myndigheter och organisationer att förbättra sitt skrivande. Jag är examinerad språkkonsult i svenska. Det innebär att jag har superkoll på grammatik och språkriktighet, men även att jag ser till textens syfte och sammanhang. Jag arbetar strategiskt, analytiskt och engagerat.

Jag har mitt kontor i Gävle, men åker lätt till Stockholm över dagen och tar emot uppdrag från hela landet.

På sistone har jag bland annat:

  • språkgranskat och korrekturläst webbtexter och rapporter åt flera statliga myndigheter
  • redigerat en handbok riktad till specialister på kommuner och landsting
  • analyserat och arbetat om en organisations värdegrundstexter
  • språkgranskat säljande broschyrer åt ett energiföretag
  • sammanställt goda exempel på hur räddningstjänst, ambulans och polis förebygger hot och våld
  • undervisat i textanalys på Högskolan i Gävle
  • lett kurser i att skriva bättre för webben.

Innan jag blev språkkonsult  arbetade jag som journalist på Arbetarbladet i Gävle. Jag specialiserade mig på områden som utbildning, sociala frågor och kommunpolitik, och fick även goda insikter i arbetsliv, arbetsmiljö och ledarskap.

Jag har uppdaterade kunskaper om exempelvis läsforskning, klarspråk, textanalys och språkpsykologi från Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet.

Kontakta mig för referenser!