Textanalys – jämställt, inkluderande språk

Vad ger din webbplats för intryck? Vem kan känna sig tilltalad och berörd av er kommunikation? Hur stämmer text och budskap överens med organisationens värdegrund och syfte? Vad tar texten för givet?

Granskar och ger förslag

Jag granskar kommunikationsmaterial utifrån det syfte vi kommer överens om och föreslår åtgärder. Jag kan fokusera på exempelvis genus, inkludering och tillgänglighet, och synliggör de normer som kommer till uttryck i texten. Vi kommer sedan överens om vad som behöver göras. Vid behov kan jag utforma språkliga riktlinjer för organisationen, och handleda medarbetarna i att förändra sitt skrivande.

Forskningsbaserade metoder

Med språkvetenskaplig textanalys kommer man mycket längre än att skrapa lite på ytan och byta ut enstaka ord. Kontakta mig gärna för att veta mer om hur jag använder textanalys som verktyg.