Värdegrund och varumärke i praktiken

Har din organisation en fastslagen värdegrund? Arbetar ni för att utveckla varumärket? Era texter och ert språk, i exempelvis brev och på webben, spelar stor roll för hur era kunder och andra viktiga läsare känner sig bemötta och behandlade.

Jag kan hjälpa er så att era texter i större utsträckning lever upp till fina värdeord och varumärkesstrategier, så att texterna bidrar till att göra verklighet av ambitionerna och inte bara berättar om dem.

Jag jobbar helst med organisationer som inte nöjer sig med att framstå som öppna, inkluderande, professionella och så vidare, utan som faktiskt vill vara det, även i sina texter. Organisationer som tar sina läsare på allvar.

Jag är din textexpert – erfaren journalist och examinerad språkkonsult i svenska. Tillsammans kan vi jobba med ert skrivande och era texter med utgångspunkt i varumärke och värdegrund. Det kan ske i form av workshops där vi diskuterar sådant som ton och tilltal. Jag kan även hjälpa er ta fram en språklig profil med skrivriktlinjer och förebildstexter. Och jag talar gärna inför små eller stora grupper medarbetare om sådant som språkligt bemötande och inkluderande texter.