Om Din textexpert Hanna Lundquist

I 15 år har jag försökt göra världen lite mer begriplig. Jag är både journalist och språkvetare och tror att allt, ja faktiskt allt, blir bättre om kommunikationen fungerar bra.

Mitt företag Din textexpert finns sedan 2013 och erbjuder texthjälp, skrivutbildning och andra konsulttjänster inom språkvård och kommunikation. Jag är examinerad språkkonsult i svenska. Det innebär att jag har superkoll på grammatik och språkriktighet, men även att jag ser till textens syfte och sammanhang. Jag arbetar strategiskt, analytiskt och engagerat.

Jag har mitt kontor i Gävle, men åker lätt till Stockholm över dagen och tar emot uppdrag från hela landet. Mina kunder är ofta myndigheter, men även företag och andra organisationer.

Ni kan anlita mig för enstaka timmar eller större projekt under flera månader. Exempel på vad jag har gjort de senaste åren:

 • språkgranskat och korrekturläst webbtexter, rapporter och årsredovisningar åt flera statliga myndigheter
 • redigerat en handbok riktad till specialister på kommuner och landsting
 • redigerat arbetsböcker för social färdighetsträning riktade till ungdomar med autismspektrumtillstånd och deras föräldrar
 • analyserat och arbetat om en organisations värdegrundstexter
 • dokumenterat en internutbildning, och vidareutvecklat presentationsmaterial och handledning
 • sammanställt exempel på hur räddningstjänst, ambulans och polis förebygger hot och våld
 • sammanfattat arbetssätt och resultat i olika projekt som fått statligt stöd
 • undervisat i textanalys på Högskolan i Gävle
 • lett kurser i klarspråk och att skriva bättre för webben, bland annat för kommuner
 • lett en kurs i samtal och bemötande i en telefonupplysning
 • föreläst om exempelvis värdegrundskommunikation och språket i patientjournaler.

Innan jag blev språkkonsult  arbetade jag som journalist på Arbetarbladet i Gävle. Jag specialiserade mig på områden som utbildning, sociala frågor och kommunpolitik, och fick även goda insikter i arbetsliv, arbetsmiljö och ledarskap.

Jag har uppdaterade kunskaper om exempelvis läsforskning, klarspråk, textanalys och språkpsykologi från Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet.

Kontakta mig för referenser!