Texttjänster – skriver eller finputsar

Jag är både journalist och språkvetare och kan det mesta som har med text att göra. Vad behöver du hjälp med just nu?

Korrekturläsning och redigering – språk, ton och struktur

Du får korrekta, fungerande texter som är väl anpassade efter hur de ska användas. Jag korrigerar språkliga fel och kan även arbeta om texter med fokus på mottagare och syfte.

Skribent – från copy till rapporter

Du får helt nya texter, exempelvis till webben. Jag hjälper till att välja innehåll och skriver utifrån intervjuer, diskussioner eller tidigare texter.

Textanalys – jämställt, inkluderande språk

Vad ger webbtexter och andra texter för intryck? Vem kan känna sig berörd? Jag granskar kommunikationsmaterial utifrån det syfte vi kommer överens om och föreslår åtgärder.

Snabb textkoll – coachning och korr med fast pris

Mejla mig din text. Inom en vecka får du tillbaka den med kommentarer och råd om hur du själv kan förbättra den. Om texten är upp till en A4-sida korrekturläser jag den också. Är den längre kan du välja en sida som jag korrar. Fast pris  – 1 500 kronor (plus moms)  oavsett textlängd, jag anpassar mitt arbetssätt efter din text.