Korrekturläsning och redigering – språk, ton och struktur

Korrekta, konsekventa texter ger ett proffsigt intryck. Låt mig bearbeta dina texter innan de når sina viktiga läsare. Välj om jag bara ska leta stavfel eller om jag även ska förbättra flytet i texten. Kanske behövs en helt ny struktur för att texten ska bli tydlig och verkligen nå fram? Jag bearbetar texter på fyra nivåer:

  1. Korrekturläsning – Jag korrigerar stavning, böjning, syftningsfel och skiljetecken.
  2. Språkgranskning – Jag ser även över ordval, meningsbyggnad, tilltal och stil.
  3. Redigering – Jag strukturerar även om texten och sätter rubriker.
  4. Ny text – Jag skriver om texten för en ny målgrupp eller nytt syfte.

Vill du hellre att jag skriver nya texter från grunden?

Kontakta mig så diskuterar vi vad jag kan göra för dig!